Theatermonoloog ‘De kleine waanzin’

Theatermonoloog ‘De kleine waanzin’ (2014, in opdracht van de Theaterfactorij)

Théodore komt terug van de Groote Oorlog. Hij heeft gaten in zijn schoenen, gaten in zijn ziel. Als iemand hem vraagt hoe de oorlog was, slaat hij rap een paar blaaskes uit zijn kloefen. Verder zwijgt hij. Heel zijn leven lang. Na zijn dood belandt hij in het vagevuur. Daar zit hij samen met De Dunne, de Duitser die hij in de loopgraven heeft omgebracht. Zowat iedereen ziet Théodore daar zestig jaar lang passeren, tot zijn vrouw en kinderen toe. Alleen zijn zus Anna ziet hij nooit voorbijkomen. Pas langzaam wordt duidelijk waarom Théodore en De Dunne door God (“een sentimentele vrouw”) zijn veroordeeld om in het vagevuur te blijven. Want wat er ook van Anna overblijft, een bot, een schoen, een gedachte,  iets van haar moet eerst passeren. En de Duitser moet samen met Théodore wachten omdat er toch iemand van Anna’s kleine, kale leven getuige moet zijn.

Extra info

Genre: monoloog (ongeveer 1u15)

Rolbezetting: 1 man

Rechtenbeheer: tekst gedeponeerd bij deAuteurs

Het stuk is gebaseerd op de familiegeschiedenis van de auteur.

Lees hier al een fragment

Voor ge denkt dat ik hier de enige ben die hier al zolang zit, zal ik u eerst voorstellen aan de Duitser. Daar zit hij in de hoek. Ik noem hem De Dunne. Ge ziet wel waarom.

Ge kunt  u dat vagevuur misschien niet goed voorstellen, maar het is hier niet oneindig groot. En sommige jaren is de passage zo druk dat ge u nog liever in de hel zou wensen. Maar om de een of andere reden blijven De Dunne en ik op dezelfde plek zitten. Hij in zijn hoek en ik aan de andere kant tegenover hem.  Hij zal nooit naar mij kijken. Dat weet ik omdat ik niet anders kan dan hem voortdurend te bespieden. Zelfs als ik het anders zou willen, dan moet ik toch naar hem kijken. Gelijk een dood konijn dat nog wat moet hangen. Zo zit ik hier al zestig jaar naar hem te kijken.

Contacteer voor een opvoering de Theaterfactorij: www.detheaterfactorij.be

Tekst beschikbaar via de auteur: info@johannaspaey.com, en de Theaterbibliotheek: www.opendoek.be/theaterbib/home